חוות דעת פסיכיאטרית

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך הנכתב על ידי פסיכיאטר מומחה שהוא גם בעל רישיון לעסוק ברפואה. המסמך כולל הערכה מפורטת של מצבו הנפשי של המטופל ובכלל זאת רמת המסוכנות לסביבה ורמת אובדנות

לעיתים ישנו צורך באדם נוסף כגון: עובד סוציאלי או פסיכולוג על מנת שיהיה ניתן לקבל את התמונה המלאה. עזרים בהם ניתן לעשות שימוש הם מבחנים קוגניטיביים ומבחני אישיות.

בשונה מפנייה לצורך המלצות טיפול או שינוי תרופתי, חוות הדעת הפסיכיאטרית משמשת לרוב לצרכים ספציפיים כגון:

  • דיונים בבתי משפט (אזרחי או פלילי).
  • מינוי אפוטרופוס.
  • קבלת אחוזי נכות נפשית בביטוח לאומי.
  • התאמה לגיוס של מועמדים לשירות ביטחון כללי.
  • בדיקת מצבו הנפשי של אדם המוריש רכוש לאדם אחר.

חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט

לחוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט ישנו הקשר פלילי ואזרחי. ההקשר הפלילי הוא המוכר ביותר בשל ריבוי המקרים המתפרסמים בתקשורת שבהם אדם טוען לאי שפיות במהלך ביצוע הפשע.

במקרים אחרים, בית המשפט עשוי לבקש חוות דעת פסיכיאטרית לצורך החלטות על אשפוז במחלקה פסיכיאטרית משפטית.

לעומת זאת, חוות דעת למקרים אזרחיים בדרך כלל נחוצה כאשר תובעים אדם או גוף מסוים בשל נזקים נפשיים שנגרמו לתובע. חוות הדעת מתארת את מצבו הנפשי של האדם וכיצד הוא משפיע על חיי היום יום שלו, כך שבית המשפט יכול להתרשם האם אכן נגרם נזק משמעותי שמצדיק את התביעה.

חוות דעת לאפוטרופסות

כאשר מדובר על מינוי אפוטרופוס, מדובר על חוות דעת פסיכיאטרית אשר עוסקת בתפקודו היומי יומי של הנבדק ובעיקר קבלת החלטות הנוגעות לגופו או לרכושו (החלטות כלכליות), כאשר לעיתים מדובר בהחלטות משנות חיים (לדוגמה, ביצוע של הליך רפואי מורכב).

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי

הערכה פסיכיאטרית לביטוח לאומי משמשת בדרך כלל לקביעת אחוזי נכות נפשית: לאחר הגשת כל המסמכים לביטוח הלאומי, הפונה יעבור וועדה רפואית נוספת בה יושב פסיכיאטר מטעם הביטוח הלאומי. הפסיכיאטר יעיין במסמכים ויערוך לנבדק ריאיון רפואי קצר על מנת לאמת את חוות הדעת ולוודא כי היא אכן תואמת למציאות.

יש להדגיש כי על מנת לקבל קצבה בפועל, לא מספיק להוכיח כי קיימת נכות נפשית, אלא יש גם צורך להראות כיצד הנכות משפיעה על התפקוד היום יומי ובעיקר התפקוד התעסוקתי וכושר ההשתכרות. לכן, לעיתים יש לעבור "וועדת שיקום" הנפרדת מהוועדה הרפואית.

חוות דעת פסיכיאטרית לצבא

חוות דעת פסיכיאטרית לצבא היא מסמך אשר המועמד לשירות ביטחון כללי יכול לעשות בו שימוש בעת הזימון ללשכת הגיוס או כאשר הוא מבקש מן הצבא בדיקה מקדימה או ערעורים על החלטה קיימת.

חוות הדעת נבדקת על ידי קצין בריאות הנפש בלשכת הגיוס והוא יכול להמליץ האם לגייס את הנבדק או לא ומהם הסיכונים האפשריים הכרוכים בכך.

יש להדגיש כי חוות הדעת אינה משחררת את החייל באופן אוטומטי מן השירות וקיימים גם פרופילים עם סעיפים נפשיים או מצבים בהם ניתן פטור זמני מן השירות למשך תקופת זמן מסוימת.

ניתן כמובן גם להסתייע בחוות דעת פסיכיאטרית במקרים הפוכים בהם החייל מעוניין להתגייס למרות שעל פי דעת הצבא הוא אינו כשיר לשירות (במקרים אלו ייתכן ויהיה צורך בסיוע משפטי).

חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה

למרבה הצער, לא אחת מעורבת חוות דעת פסיכיאטרית גם בענייני צוואה, במיוחד באותם מקרים בהם יש חשש כי המוריש אינו היה צלול מספיק בעת כתיבת הצוואה ויתכן כי גורמים בעלי אינטרס ניצלו מצב זאת לטובתם.

באופן מובן מאליו, את חוות הדעת מומלץ לבצע סמוך לזמן כתיבת הצוואה. מעבר לבדיקת המצב הנפשי, יש לבדוק גם מצבים רפואיים אחרים כגון דמנציה ואת היכולות הקוגניטיביות של האדם.

חוות דעת פסיכיאטרית: לאיזה מחיר ניתן לצפות

מחירה של חוות דעת פסיכיאטרית אינו אחיד ותלוי בהיקפה של חוות הדעת ובמטרה לשמה היא מבוצעת. כך למשל, חוות דעת לבתי משפט וענייני צוואה תעלה יותר מאבחון פסיכיאטרי ראשוני ויכולה להגיע גם לכמה אלפי שקלים.

במידה ולמבוטח יש ביטוח בריאות אישי או בקופת החולים שלו, רצוי לברר האם יש לחוות הדעת כיסוי מלא או חלקי. במקרים של חוות דעת המגיעה לבית המשפט, ייתכן כי חוות הדעת תמומן באמצעות הוצאות משפט שיוטלו באופן שווה בשווה בין התובע לנתבע או על הנתבע בלבד.

עודכן בתאריך: 20 בספטמבר 2021

דילוג לתוכן