גישות בפסיכולוגיה

בעבר התאפיין תחום הפסיכולוגיה בגישה שלטת אחת – הגישה הפסיכואנליטית, בניצוחו של זיגמונד פרויד. התקדמות תיאורטית ומחקרית בתחום הביאה להתפתחותן של גישות שונות ומגוונות, אשר כיום גם מתחרות זו בזו וגם משלימות זו את זו, כאשר לעתים ההסברים והטיפולים שהן מציעות במשותף שלמים יותר מאלו שמציעה כל אחת מהן בנפרד.

כל גישה פסיכולוגית היא עולם בפני עצמו. הגישות השונות מתמקדות בהיבטים נבדלים של נפש האדם, מייחסות את התפתחותה ותפקודה לגורמים אחרים, וכפועל יוצא מכך, נוקטות בשיטות טיפול שונות, שכל אחת מהן מדגישה את הצדדים הרלוונטיים לתיאוריה שממנה צמחה.

גישות בפסיכולוגיה – פסיכואנליזה וטיפול פסיכודינמי

פסיכואנליזה מבוססת על הרעיון כי התנהגויותיו, מחשבותיו ותשוקותיו של האדם, בין אם הן נורמאליות ובין אם אבנורמאליות, הן במידה רבה תוצר של כוחות נפשיים שמחוץ למודע. כוחות אלו, בתורם, מעוצבים על ידי חוויות עבר, בדגש על חוויות וטראומות מן הילדות המוקדמת. חוויות וטראומות עבר שהודחקו באות לידי ביטוי כהפרעות נפשיות.

בהתאם, טיפול בשיטת פסיכואנליזה חותר לחדור לתת מודע ולחשוף טראומות וקונפליקטים מן העבר. זאת באמצעות שיטות דוגמת אסוציאציות חופשיות, ניתוח חלומות והפיכת המטפל למושא רגשות והתנהגויות שכוונו במקור כלפי אחרים ("העברה").

טיפול פסיכודינמי התפתח מתוך הפסיכואנליזה ודומה לה בדגש שהוא שם על דינאמיקה וקונפליקטים בין כוחות פסיכולוגיים לא מודעים. עם זאת, הוא נוטה להתמקד יותר בהווה ובבעיות קונקרטיות של המטופל ומשכו קצר משל הטיפול הפסיכואנליטי. טיפול פסיכו דינמי חותר להעלאת מודעותו של המטופל לאופן שבו אירועי עבר משפיעים באופן לא מודע על מחשבותיו והתנהגותו בהווה.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי

גישה זו שואבת משתי תיאוריות: ההתנהגותית והקוגניטיבית. התיאוריה ההתנהגותית מבוססת על ההנחה שהתנהגויותינו הן התניות שנלמדו בעבר, וניתן להחליף התניות שאינן אדפטיביות בהתניות מועילות יותר. זאת, למשל, באמצעות מתן תגמולים חיוביים לתגובות אדפטיביות ומתן תגמולים שליליים לתגובות שאינן רצויות.

הגישה הקוגניטיבית מניחה כי לאופן בו אדם תופש את המציאות ישנה השפעה מכרעת על האופן בו הוא ירגיש ויתנהג. על כן טיפול קוגניטיבי יתמקד במחשבותיו השליליות של המטופל וינסה להחליפן במחשבות מועילות יותר.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי משלב בין שתי השיטות בהתאם לצורך, ויכול לפעול הן לשינוי תגובותיו ההתנהגותיות האינסטינקטיביות של המטופל במצבים מסוימים והן לשינוי הדרכים הלא אדפטיביות שבהן המטופל מפרש את אותם מצבים.

מה ההבדל בין טיפול קוגניטיבי ובין טיפול פסיכואנליטי?

ההבדל בין שני סוגי הטיפול, הוא שהטיפול הקוגניטיבי מתרכז במחשבה ובקוגניציה של המטופל, בעוד הטיפול הפסיכואנליטי מתרכז במעמקי הנפש והלא מודע. ההבדל בין שתי גישות טיפול אלו מאפשר לכל מטופל לבחור את סוג הטיפול שהכי מתאים לו.

פעמים רבות לטיפול בעל אופי פסיכואנליטי לוקח הרבה יותר זמן להשפיע ולהביא לשינוי והקלה בסימפטומים שבגינם המטופל פנה לטיפול. הטיפול הפסיכואנליטי יכול להיערך במשך עשרות שנים בעוד הטיפול הקוגניטיבי יכול להיערך במשך מספר מפגשים בודדים או קצובים מראש.

פסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה הומניסטית

פסיכולוגיה חיובית מתנגדת לדגש המופרז, לגישתה, שמעניקות גישות אחרות להפרעות נפשיות ולכל מה שהוא שלילי ולא נורמאלי בנפש האדם. תחת זאת, היא מתמקדת בתכונות, בחוויות ובמערכות יחסים חיוביות, ושמה לה למטרה לסייע לאנשים למצוא את הטוב שבחיים ולהעניק משמעות לחייהם.

מקורה של הפסיכולוגיה החיובית בפסיכולוגיה ההומניסטית, גישה ששמה במרכז לא את הקונפליקטים, ההתנהגויות או המחשבות של האדם, אלא את מטרותיו ושאיפותיו. לפי גישה זו, מטרתו של טיפול פסיכולוגי, עליו תוכלו לקרוא גם כאן, הוא לסייע לאדם להגשים את עצמו, וחולי פסיכולוגי נובע מחסמים בדרך אל אותה הגשמה עצמית.

טיפול אקזיסטנציאליסטי

הגישה האקזיסטנציאלית רואה באדם יצור חופשי, שיכול לאמץ את החופש שלו, לקחת אחריות על חייו ועל בחירותיו ולהשלים עם המציאות שהוא אינו יכול לשנות, או שהוא יכול להתחמק מחופש ומאחריות ולהכחיש את המציאות. על מנת להשיג קיום אותנטי ובעל משמעות, על האדם להכיר בחופש שלו לעצב לחייו משמעות באמצעות בחירותיו ולקבל על עצמו את האחריות לכך.

טיפול אקזיסטנציאליסטי יתמקד בהווה ובעתיד וינסה להביא את המטופל למצב שבו הוא משלים עם היבטי המציאות שאינם בשליטתו ומכיר בחירותו לעצב את חייו בהיבטים שבהם הוא יכול לשלוט.

עודכן בתאריך: 30 בינואר 2024

דילוג לתוכן